El Projecte


Bona Tarda

El fet de que estiguem parlant d'habitatges construïts amb un sistema semi industrialitzat, no vol dir que siguin de pitjor qualitat, fins i tot pot ser lo contrari; per tant i al igual que els habitatges de construcció tradicional, requereixen també dels tècnics qualificats com arquitectes, calculistes i arquitectes tècnics que projecten, calculen i controlen la correcte execució i control de qualitat d'obra per tal de que el seu nivell estigui garantitzat al igual que la construcció tradicional.

Per tant i amb axó vull dir que tots els sistemes de construcció semi industrialitzats com fusta, ferro galvanitzat, formigó, ...., disposen de la documentació i els estudis tècnics legalment establerts per la normativa existent, visats per els corresponents col-legis profesionals respectius, garantint també les assegurances i responsabilitats establertes actualment.Buenas Tardes

El hecho de que estemos hablando de viviendas construidas con un sistema semi industrializado, no significa que sean de peor calidad, incluso puede ser el contrario; por tanto y al igual que las viviendas de construcción tradicional, requieren también de los técnicos cualificados como arquitectos, calculistas y arquitectos técnicos que proyectan, calculan y controlan la correcta ejecución y control de calidad de obra a fin de que su nivel esté garantizado al igual que la construcción tradicional.

Por lo tanto y con axón quiero decir que todos los sistemas de construcción semi industrializados como madera, hierro galvanizado, hormigón, ...., disponen de la documentación y los estudios técnicos legalmente establecidos por la normativa existente, visados por los correspondientes colegios profesionales respectivos, garantizando también los seguros y responsabilidades establecidas actualmenteGood afternoon

The fact that we are talking about houses built with a semi-industrialized system does not mean that they are of worse quality, it can even be the opposite; Therefore, and like traditional construction homes, they also require qualified technicians such as architects, calculators and technical architects that project, calculate and control the correct execution and control of work quality so that their level is guaranteed to the same than the traditional construction

Therefore and with axon I mean that all semi-industrialized construction systems such as wood, galvanized iron, concrete, ..., have the documentation and the technical studies legally established by the existing regulations, visas by the corresponding professional colleges respective, guaranteeing also the established insurance and responsibilities at present.

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

HISTÒRIA D'UN HABITATGE

El Principi